Tuesday, April 6, 2010

semoga menjadi peringatan dan pengajaran buat kita semua..

mengenal Allah dan sifat-sifatNya...

firman Allah SWT di dalam surah As Saffat.
" demi sesungguhnya tuhanmu hanya satu"
(As Saffat:4)

di dalam surah As Sad
"dan tidak ada yang bersifat ketuhanan, melainkan Allah Yang Maha Esa lagi mengatasi kekuasaanNya"
(As Sad: 65 )

di dalam surah Muhammad.
"dan hendaklah engkau berusaha mencari ilmu yang meyakinkanmu, bahawa tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah."
(Muhammad: 19)

dalam surah Yunus.
"sesungguhnya sangkaan (dzan) tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebebaran (I tiqad)."
(Yunus: 36)

maksud dari ayat-ayat di atas menunjukkan wajiblah setiap mukhalaf lelaki dan perempuan mengenal Allah dan mengetahui akan sifat-sifatNya terlebih dahulu sebelum kita melakukan amal ibadah yang difardukan keatas kita. bagaimana kita menyembah Allah jika kita tidak mengenalNya terlebih dahuhu. difardukan sesuatu iti adalah keatas orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang percaya akan adanya Allah dan mengesakan sifat-sifat ketuhananNya.

No comments:

Post a Comment