Sunday, March 28, 2010

rukun syahadah, kesempurnaan syahadah dan perkara yang membinasakan syahadah

rukun syahadah terdiri daripada 4 perkara:
- Mengisbatkan Zat
- Mengisbatkan Sifat
- Mengisbatkan Af'al
- membenarkan kerasulan nabi Muhammad SAW.

kesempurnaan syahadah itu 4 perkara:
- Diketahui akan maknanya
- Diikrakan dengan lidah
- Ditasdiqkan maknanya di dalam hati
- Diamalkan dari dalam hati hingga melimpah keseluruh anggota.

antara perkara yang membinasakan syahadah:
- Menyekutukan Allah dalam ibadat (syirik)
- Tawasul selain daripada Allah
- Menganggap ada ideologi lain yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW
- Tilik nasib dan sihir
- Membantu orang kafir memeragi orang islam
- Mengangkat orang kafir menjadi pemimpin
- menolak Al-Quran dan AL-hadis
- Mempersendakan hukum dan sunnah
- murtad
- mengengkari takdir Allah

No comments:

Post a Comment